Prosiect Grŵp CHC
English | Cymraeg

Cofrestru

Hoffwn ddod yn aelod bwrdd:

Cofrestrwch eich diddordeb i ymuno â'r cannoedd o aelodau bwrdd eraill sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y cymunedau y maent yn gwirfoddoli ynddynt.

Cofrestru >

Rydym yn Gymdeithas Tai

Os ydych yn gymdeithas tai yn gweithredu yng Nghymru, bydd y safle yma yn eich galluogi i chwilio'r gronfa ddata am ddarpar aelodau bwrdd. Gallwch hefyd lanlwytho lleoedd gwag ar gyfer aelodau bwrdd.

Cofrestru >

Cefnogir gan:

  • Community Housing Cymru
  • tai pawd