A CHC Group Project
English | Cymraeg

Latest Vacancies

 • Ymddiriedolwr

  Reference No:
  COBVAC-713-113


  Date Posted:
  30/08/2019


  Closing Date:
  27/09/2019


  Organisation:
  Cymdeithas Gofal


  Regions:
  Mid Wales (Ceredigion and Powys)
  Short Summary:

  Mae’r Gymdeithas Gofal yn chwilio am unigolyn brwd i ymuno â’r Bwrdd. Mae rôl ymddiriedolwr yn rôl gyffrous a heriol. Y Bwrdd yw’r prif gorff sy’n gwneud penderfyniadau ar ran y Gymdeithas Gofal ac mae’n arwain yr elusen drwy ddarparu cyfeiriad strategol a thrwy herio’r swyddogion er mwyn sicrhau bod yr elusen yn cyflawni ei nodau a’i hamcanion. Byddai disgwyl i chi fynychu pedwar cyfarfod y flwyddyn o’r Bwrdd. Ni fyddwch yn cae
 • Trustee

  Reference No:
  COBVAC-713-112


  Date Posted:
  30/08/2019


  Closing Date:
  27/09/2019


  Organisation:
  The Care society


  Regions:
  Mid Wales (Ceredigion and Powys)
  Short Summary:
  The Care Society are looking for an enthusiastic person to join the Board. Being a trustee is an exciting and challenging role. The Board is the ultimate decision making body for The Care Society and leads the charity by providing strategic direction, whilst challenging officers to ensure it achieves its aims and objectives. You would be expected to attend four Board Meetings a year. Being a trustee is unpaid but reasonable out of pocket expenses will be reimbursed.

  The Care Society is char

Reference NoRegions

Interested in becoming a board member?

Register