Prosiect Grŵp CHC
English | Cymraeg

Lleoedd Gwag Diweddaraf

 • Volunteer Board Members Required

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-102


  Dyddiad postio:
  15/03/2019


  Closing Date:
  31/05/2019


  Sefydliad:
  Aelwyd Housing Association


  Rhanbarthau:
  De Orllewin (Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe)
  Canol De (Caerdydd, Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf)
  Dwyrain De (Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy a Thorfaen)
  Crynodeb byr:
  We are a small housing association based in Cardiff, managing 246 homes across South Wales predominantly for those over 55 years old. We have a strong ethos based on Christian values; having our residents at our heart and doing the right thing.

  Whether you’re an experienced Trustee or wanting to take your first step at Board level, we’d like to hear from you.

  We’re particularly interested in people who have financial skills and those who share our values and ethos.


 • Board Member

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-97


  Dyddiad postio:
  08/01/2019


  Closing Date:
  31/03/2019


  Sefydliad:
  Cardiff YMCA Housing Association


  Rhanbarthau:
  Dwyrain De (Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy a Thorfaen)
  Crynodeb byr:
  We especially welcome applications from people who are able to bring specific skills to our work:
  • Financial expertise in either commercial or public sector and with a demonstrable business acumen
  • Property development experience

  The role is voluntary (we pay out-of-pocket expenses) and will require attendance at 4 to 6 Board meetings and potentially 4 to 6 sub-committee meetings a year. If you would like to be involved in supporting the governance and strategic development of
 • Aelod o'r Bwrdd (aelod cyfetholedig)

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-94


  Dyddiad postio:
  17/09/2018


  Closing Date:
  Not Set


  Sefydliad:
  Tai Ceredigion


  Rhanbarthau:
  Canolbarth (Ceredigion a Phowys)
  Crynodeb byr:
  Darparwr tai dielw yw Tai Ceredigion, a’i weledigaeth yw bod yn landlord ac yn gyflogwr dwyieithog o’r radd flaenaf sy’n rhoi tenantiaid yn gyntaf, sy’n darparu cartrefi o safon ac sydd o fudd i gymunedau a’r economi leol.
  Rydym am recriwtio aelod cyfetholedig newydd ar gyfer y Bwrdd, a fydd yn cynnig ei sgiliau, ei frwdfrydedd a’i ymrwymiad i’n sefydliad. Mae’r Bwrdd yn cwrdd chwe gwaith y flwyddyn ac mae ei aelodau hefyd yn mynychu digwyddiadau
 • Board Member Vacancy (co-optee)

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-93


  Dyddiad postio:
  14/09/2018


  Closing Date:
  Not Set


  Sefydliad:
  Tai Ceredigion


  Rhanbarthau:
  Canolbarth (Ceredigion a Phowys)
  Crynodeb byr:
  Tai Ceredigion is a not for profit housing provider with the vision to be a first class bilingual landlord and employer that puts tenants first, provides quality homes and benefits communities and the local economy.
  We are seeking to recruit a new co-optee Board member who will bring their skills, enthusiasm and commitment to our organisation. The Board meets six times a year, alongside business planning and training events.
 • Board Member

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-84


  Dyddiad postio:
  19/04/2018


  Closing Date:
  Not Set


  Sefydliad:
  ateb group


  Rhanbarthau:
  Gorllewin (Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)
  Crynodeb byr:
  The primary role of the Board is to ensure excellence in governance and to support the executive team
  to manage the business and maintain its financial viability. As a board member you will work within a
  team deciding strategic direction, including setting and monitoring the annual business plan
 • BOARD MEMBER VACANCY (co-optee)

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-72


  Dyddiad postio:
  11/10/2017


  Closing Date:
  Not Set


  Sefydliad:
  Tai Ceredigion


  Rhanbarthau:
  Canolbarth (Ceredigion a Phowys)
  Crynodeb byr:
  Tai Ceredigion is a not for profit housing provider with the vision to be a first class bilingual landlord and employer that puts tenants first, provides quality homes and benefits communities and the local economy. It has 2,263 homes and is registered with the Welsh Government and the Financial Conduct Authority. The Association is governed by a Board of Management who are appointed to oversee the strategic direction and provide oversight to the performance of all services.

  We are seeking

CyfeirnodRhanbarthau

Diddordeb mewn dod yn aelod bwrdd?

Cofrestru