Prosiect Grŵp CHC
English | Cymraeg

Lleoedd Gwag Diweddaraf

 • Aelod o'r Bwrdd (aelod cyfetholedig)

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-94


  Dyddiad postio:
  17/09/2018


  Closing Date:
  Not Set


  Sefydliad:
  Tai Ceredigion


  Rhanbarthau:
  Canolbarth (Ceredigion a Phowys)
  Crynodeb byr:
  Darparwr tai dielw yw Tai Ceredigion, a’i weledigaeth yw bod yn landlord ac yn gyflogwr dwyieithog o’r radd flaenaf sy’n rhoi tenantiaid yn gyntaf, sy’n darparu cartrefi o safon ac sydd o fudd i gymunedau a’r economi leol.
  Rydym am recriwtio aelod cyfetholedig newydd ar gyfer y Bwrdd, a fydd yn cynnig ei sgiliau, ei frwdfrydedd a’i ymrwymiad i’n sefydliad. Mae’r Bwrdd yn cwrdd chwe gwaith y flwyddyn ac mae ei aelodau hefyd yn mynychu digwyddiadau
 • Board Member Vacancy (co-optee)

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-93


  Dyddiad postio:
  14/09/2018


  Closing Date:
  Not Set


  Sefydliad:
  Tai Ceredigion


  Rhanbarthau:
  Canolbarth (Ceredigion a Phowys)
  Crynodeb byr:
  Tai Ceredigion is a not for profit housing provider with the vision to be a first class bilingual landlord and employer that puts tenants first, provides quality homes and benefits communities and the local economy.
  We are seeking to recruit a new co-optee Board member who will bring their skills, enthusiasm and commitment to our organisation. The Board meets six times a year, alongside business planning and training events.
 • Board Member

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-84


  Dyddiad postio:
  19/04/2018


  Closing Date:
  Not Set


  Sefydliad:
  ateb group


  Rhanbarthau:
  Gorllewin (Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin)
  Crynodeb byr:
  The primary role of the Board is to ensure excellence in governance and to support the executive team
  to manage the business and maintain its financial viability. As a board member you will work within a
  team deciding strategic direction, including setting and monitoring the annual business plan
 • BOARD MEMBER VACANCY (co-optee)

  Cyfeirnod:
  COBVAC-713-72


  Dyddiad postio:
  11/10/2017


  Closing Date:
  Not Set


  Sefydliad:
  Tai Ceredigion


  Rhanbarthau:
  Canolbarth (Ceredigion a Phowys)
  Crynodeb byr:
  Tai Ceredigion is a not for profit housing provider with the vision to be a first class bilingual landlord and employer that puts tenants first, provides quality homes and benefits communities and the local economy. It has 2,263 homes and is registered with the Welsh Government and the Financial Conduct Authority. The Association is governed by a Board of Management who are appointed to oversee the strategic direction and provide oversight to the performance of all services.

  We are seeking

CyfeirnodRhanbarthau

Diddordeb mewn dod yn aelod bwrdd?

Cofrestru