A CHC Group Project
English | Cymraeg

Latest Vacancies

Back

Aelod o'r Bwrdd (aelod cyfetholedig)

Reference No:
COBVAC-713-94
Date Posted:
17/09/2018
Closing Date:
Not Set
Regions:
Mid Wales (Ceredigion and Powys)
Organisation:
Tai Ceredigion
How to apply:

I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch yn y lle cyntaf â Kate Curran, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, ar 0345 6067654.
I gael rhagor o wybodaeth a phecyn ymgeisio ewch i’n gwefan neu cysylltwch â Rhiannon Hicks ar 0345 6067654. Byddem yn croesawi derbyn ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr benywaidd, anabl, lesbïaidd, hoyw, deurywiol a trawsrywiol (LGBT), du, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).

Interested in becoming a board member?

Register