Prosiect Grŵp CHC
English | Cymraeg

Gwybodaeth

Beth yw 'Dewch ar y Bwrdd'?

Nod 'Dewch ar y Bwrdd' yw denu ymgeiswyr o safon i leoedd gwag ar gyfer swyddi aelodau bwrdd o fewn y sector tai yng Nghymru.

Caiff ei gynnal gan Cartrefi Cymunedol Cymru, corff aelodaeth cymdeithasau tai yng Nghymru a'i redeg ar y cyd gyda Tai Pawb (sefydliad sy'n hyrwyddo cydraddoldeb mewn tai) a Chwarae Teg, sefydliad sy'n arwain ym maes cydraddoldeb rhwng menywod a dynion yn y gweithle yng Nghymru.

Cynlluniwyd Dewch ar y Bwrdd i gefnogi cymdeithasau tai i ddenu aelodau bwrdd sydd â'r sgiliau a'r profiad i yrru cyfeiriad strategol eu sefydliad. Mae amrywiaeth aelodau Bwrdd yn hanfodol ar gyfer hyn.

Os hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau Cymru a dylanwadu ar waith cymdeithasau tai, gall 'Dewch ar y Bwrdd' fod yr union beth i chi.